Thandeka and Johannes Tjiane

8 Comments

 1. God bless.I dont know what to say.Le rataneng.

  Dipolelo

  23 August 2012 • 3:43 pm •
 2. le ba babotse e bile le tsena le nna kereke ao tswele pele mosomo wa ntate Masango le Mme Annah ,mmago Mabogwane le ntate e ke na pelaelo ka wena makoti kea tseba gore o lailwe o hlokomele monna wa gago o mo thekge leetong la lona la borapedi,ke leboga Modimo e bile kea tshepa lengoloi la lenyalo ka lona le nna le tla ntheogela mo lebitsong la ntate le la morwa le la moya o galalelang KHOTSO E BE LE LONA KA NAKO TSOHLE GO FIHLELLA LE KGAOGATSHA KE LEHU IIIIIIU MOKHORA,MOKHORA,MOKHORA.

  leera

  27 August 2012 • 8:33 am •
 3. OHH OK, GOD BLESS UR UNION

  Eula

  27 August 2012 • 11:48 am •
 4. Wow

  Vae

  27 August 2012 • 1:48 pm •
 5. ok

  fela

  27 August 2012 • 2:34 pm •
 6. The cake shoo, God bless

  Manluv

  3 September 2012 • 12:10 pm •
 7. Yhoo ok wow!!

  SisDudi

  18 September 2012 • 12:02 pm •
 8. Gog bless this pretty wedding ,it was done all because there is a need to a man to separate from his parent and unite with his wife to built a new happy family God bless every effort done

  Tshepi. Promi

  30 November 2012 • 1:11 pm •