katiba says

Monna o sebeditse. Jwale o ya university. Mahlohonolo ke ya o.

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.