Dumisani Nodada says

He kwedini kutheni ungandifowuneli nje xa ulapha emakhaya?Woyika ukubamba?Ndizokufumana mfowam!

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.