Thomas Keapula says

“Ke go lalaletsa katlego le mahlogonolo letsatsing la gago la matswalo…o gole o kake tlou…Modimo a go boloke”

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.